Follow Woezels to join the conversation.

When you follow Woezels, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Woezels

Amsterdam, Netherlands

Oh ja, we spelen onze eigen interpretatie van hip-hop.
Hierover verschillen de meningen natuurlijk. "Nee, we moeten meer als Radiohead klinken" of "Dit lijkt nu wel erg veel op The Animal Collective" zijn zinnen die minstens 1 x zijn geuit tijdens sessies. En "Dit refrein mag van mij best wat korter". of "Zullen we gaan roken, kijken of het daarna beter gaat?"
..Wat vroeg je eigenlijk ook alweer?